Yazdır e-Posta
Sistem yine değişti kafalar karıştı
Tartışma
sistem-yine-degistiNeredeyse her yıl eğitim sisteminde yapılan değişiklikler öğrencileri de velileri de bunaltmış durumda. 2010-2011 eğitim yılında son durum nedir, kimler memnun, kimler değil. Uzmanlara ve velilere sorduk.

Yine yeni bir eğitim-öğretim yılı başlıyor. Minikler heyecanlı, veliler onlardan çok daha fazla… Çünkü okula sadece çocuklar gitmiyor. Yıllar önce diplomalarını alıp mezun olan veliler yeniden okuyor, çocuklarıyla birlikte sınava giriyor, kayıt peşinde koşuyor. Henüz okuyan çocuğu bulunmayan veliler ise ne sınav sistemlerinden, ne okul seçiminden ne de ne yapacaklarından bi haberler. Peki bu yıl neler değişti? Öğrencileri bekleyen yeni sistem neler içeriyor? Son yıllarda iyice kabus haline gelen ve öğrencileri bunaltan, velileri daraltan SBS, şikayetler üzerine kaldırıldı. Yalnızca ilköğretim 8. sınıfta bir sınava girilecek. Tek sınav sadece Anadolu liseleri için değil, özel okullar için de geçerli olacak. Yani bu sınavdan alınacak sonuçlara göre öğrenci istediği özel okula da gidebilme şansına sahip olacak. Ancak bu noktada önce davranan kazanacak. Birden fazla özel okula ön kayıt yaptırmak mümkün olabilecek. Zamanla yarışın önem kazandığı kayıtlar sırasında herkesin sinirleri bozulacak, çocukların kaderleri ‘kılpayı’ değişebilecek.

DERS SAATLERİ AZALDI
Değişiklikler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Üniversite giriş sistemi değişir değişmez, ilköğretim ve lisedeki ders çizelgeleri de değişti. Genel liseler ve Anadolu liselerinde alanlar kalktı. Yani artık türkçe-matematikçi ya da sosyalci, fenci gibi ayırımlar yok. Bunun yerine ortak dersler ve seçmeli dersler var. Bunun anlamı, üniversitede hangi bölüm tercih edilecekse seçmeli ders grubundan o dersler seçilecek. Önceki sistemde fen alanını seçen mutlaka fen dersi almak zorundaydı ama şimdi ders sınavı yapılacak, puanlar ona göre hesaplanacak. Yabancı dil eğitimiyle dikkat çeken Anadolu liselerinde ders saati de yeni sisteme göre iki saat düşürüldü. Nedeni çok sayıda genel lisenin Anadolu Lisesi kapsamına alınması.

SERBEST ZAMAN
İlköğretim öğrencilerini bunaltmamak için haftalık ders saati bu yıl 30’dan 25’e indirildi. Aradaki 5 saat mi? Serbest zaman. Serbest denildiyse bu okuldan eve gidilecek anlamını taşımıyor. Öğrenciler bu saat dilimini farklı etkinliklerle dolduracak. Bir de ek ders var: ‘Vatandaşlık ve Demokrasi’...

KIZ–ERKEK AYRI MI?
Geçtiğimiz ay yapılan 18. Milli Eğitim Şurası’nın kız ve erkeklerin belli bölgelerde ayrı okullarda okumasını önerisi getirildi. Yani yine kafalar karıştı. Son durum ve yeniliklerden öğrenciler, veliler, öğretmenler memnun mu?

Nuran ÇakmakçıNuran Çakmakçı Hürriyet İK Eğitim Editörü ve köşe yazarı
“Siyasilere göre değişen sistem”

Kim ne derse desin eğitim canlı mekanizmadır. Yaşar, çağa ayak uydurur ve zamanı dolunca değişikliğe uğrar. Ancak eğitimin değişmez kuralları vardır. Temeli öğrenme ve öğretme üzerine kuruludur. Yeni nesli şekillendirir, böylelikle geleceği kurgulandırır. İşte bu nedenle olsa gerek siyasilerin gözü hep eğitimin üzerindedir. Koalisyon hükümetleri döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nı almak için partiler yarışır. Seçimlerde hükümetler seçim meydanlarında eğitimle ilgili sözler verir (YÖK'ü kaldıracağım, sınavlar kalkacak vb). Türkiye'deki genç nüfusun fazla olması, ailelerin çocuklarının eğitimini önemsemesi ve dahası diplomanın Türkiye'de sınıf atlama ürünü olarak kullanılması nedeniyle siyasilerin eli hep eğitimin üzerindedir. Her gelen hükümet eğitimle ilgili yeni bir karar alır, eski sistemle ilgili değişiklikler yapar. Sınav sistemini değiştirir (OKS, SBS, LYS, YGS..vb) yeni tip okullar açar (Süper liseler, çok programlı liseler vb) yeni eğitim modelleri hazırlar (Ders geçme kredili sistemi vb) Fakat eğitimle ilgili her değişiklik alt yapısı hazırlanmadan uygulamaya konulduğu için her seferinde sorun yaratır. Fiziki alt yapısı hazırlanmadan, hizmet içi eğitim verilmeden yapılan değişiklikler amacına uygun olmaz, olamaz da.

SBS kalktı, velilerin kafası karıştı
Her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitimle ilgili birçok değişiklik oldu. Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik döneminde sınav stresinin ilacı olarak sunulan SBS'den aileler ve çocuklar şikayetçi olunca aynı hükümetin diğer Bakanı Nimet Çubukçu çareyi sistemi kaldırmakta buldu. Çünkü sınav yaşı ilköğretim 3. sınıfa kadar indi. Şimdi Anadolu liseleri ve özel okullara girmek isteyen ilköğretim 5. sınıf öğrencileri sadece ilköğretim 8. sınıfta sınava girecek. Anadolu Liseleri için yapılan bu sınava ilköğretim 8. sınıfta girenler özel okullara da yerleşebilecek. Ancak özel okullar için de büyük kargaşa bekleniyor. Çünkü veli çocuğunu iyi bir okula yerleştirmek için kapı kapı dolaşıp puan takip edecek, zamanla yarışacak, çocuğunun geleceği konusunda hata yapmama stresi yaşayacak. Zaten sınav stresi ile üç yıl uğraşmış çocuk, her ne kadar yükü anne ve babaya yaz döneminde yüklediyse de gergin bekleyiş eylül ayına kadar devam edecek. Kimin ailesi daha hızlı hareket edip, puanları takip ederse o istediği okula yerleşecek.

Yükseköğretim arap saçı
Ortaöğretimde bu karışıklık yaşanırken yükseköğretime giriş de arapsaçına döndü. ÖSYM, daha nitelikli öğrenci seçmek ve adayları alanlarına ve bilgilerine göre yerleştirmek için ÖSS'den vazgeçti. YGS ve LYS sistemini getirdi. Bu değişiklik yapılırken art arda hatalar yapıldı. Hem yükseköğretimdeki, hem de ortaöğretimdeki öğrencilerin ve ailelerinin kafası karıştı. Her iki grupta da çocukların ve ailelerin güven duygusu zedelendi. Bugüne kadar hata yapmamakla övünen ÖSYM, zarar gördü. Hatta bazı başarısız öğrenciler "Aslında ben soruların hepsini yaptım, bakın ÖSYM hata yaptı"ya sığındı. Bu karışıklıktan en karlı çıkanlar tercih tacirleri oldu. Çocuğu liseye gideceklere önerim, öncelikle okulları iyi araştırmaları yönünde. Anadolu lisesini düşünüyorlarsa mutlaka köklü ve eski bir liseden yana tercihini kullansınlar. Özel okullar için koştururken okulun yapısını, sistemini iyi incelesinler. Üniversite için tercih yapacaklar da gelecekteki mesleklerini seçerken çok dikkatli olsunlar. Üniversitenin bulunduğu il, akademik kadro ve uygulama imkanlarını iyi araştırsınlar.

Yük. Müh.Tufan DurgunoğluYük. Müh.Tufan Durgunoğlu
Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
“Çocuklar ve veliler açısından durum daha iyi olacak”

Bu yıl ortaöğretime geçiş sınav sisteminde yapılan değişiklik, 6., 7., 8. sınıf sonlarında yapılan SBS’lerde alınan puanlar ile bu sınıflardaki karne ortalamalarının belli katsayılar ile çarpılıp toplanarak elde edilen bir yerleştirme puanının kullanılması yerine, eskiden olduğu gibi sadece 8. sınıf sonunda yapılacak bir sınav sonucunun değerlendirilmesini kapsıyor. Her sene yapılan SBS’lerin öğrencileri okul derslerine ve programlarına odaklayarak dershanelerden geri çekmesi hedefleniyordu; ancak uygulamanın böyle gelişmediği görüldü. Tam tersine öğrenciler bu sefer daha küçük sınıflardan dershanelere akmaya başladı. Bakanlık bu yönelmeyi görüp modeli değiştirdi ama tabii değişim kademeli olarak uygulanacak. Çocuklar ve veliler açısından durum daha iyi olacak; alt sınıflardaki stresi kaldırarak dershane çılgınlığını azaltacak.

İlköğretim okulları bu değişimden memnun olacak çünkü sınav baskısı olmadan daha fazla sosyal, spor, kültür, sanat etkinlikleri yapılabilecek; yabancı dil eğitimine daha çok zaman ayrılacak. Işık Okulları olarak biz doğrusu önceki sistemde de bahsettiğim faaliyetlerde bir kısıtlama yapmamış, tam tersine arttırmıştık. Bu sınav model değişikliğini ‘eğitimle oynama’ olarak algılamamak lazım. Çünkü eğitimin içeriği ile oynanmıyor, ortaöğretime geçiş sistemi ile oynanıyor. İsteyen okul, geçiş sistemi ne olursa olsun eğitim programını hiç değiştirmeden uygulama özgürlüğüne sahip. Zaten biz de hep bunu yaptık. Sınav sistemleri seneler içinde hep değişti. Bundan sonra da değişir, çünkü burada bir karmaşa var ve bakanlık bu karmaşayı azaltacak daha yararlı yollar bulmaya çalışıyor ve deniyor. Keşke bu değişiklikleri yapmadan önce yıllar süren hazırlıklar yapılsa, pilot uygulamalar ile sistemin güvenilirliği ve tutarlılığı denense ve ölçülse... Sistemlerin öncesi ve sonrası belli ölçütlerle değerlendirilse… O zaman değişimler çok daha fayda getirir, sıklığı azalır ve sonuçları tartışılmaz. Kayıtlarla gelince… Bununla ilgili değişen bir durum yok. Bu sınavlara giren öğrenciler Anadolu liselerine de özel okullara da aldıkları puanlarla başvuruyorlardı. Yine öyle olacak. Kayıt dönemi, her sene olduğu gibi velilerin ve öğrencilerin tercihleri ve puan barajlarının takip edilmesi ile yürüyecek. Veliler tercih ettikleri okulların listesini yapacak ve puanlarının yettiği okullara kayıt yaptıracaklar. Üst tercihlerinin barajlarını takip ederek kontenjan açıldıkça kayıt yaptıracaklar. Maddi imkanı olmayan veliler Anadolu veya devlet liselerini; imkanları olanların bir kısmı ise özel okulları tercih edecekler. Puanı yüksek olan ve maddi imkanı olmayanlar ise özel okulların burs kontenjanlarına başvurabilecekler. Bu dönemde burs beklentisi olan birçok velinin koluna çocuğunu, eline puan kartını alıp özel okulları dolaşarak ücret pazarlığı yaptığını görmek çok üzücü. Daha iyi bir teklif yaptı diye çocuğunu özel bir okula kaydeden velilere hayret ediyorum. Maddi imkanlar elbette önemli ama sizi en ucuza ameliyat edecek doktoru seçmeyebileceğiniz gibi, çocuğunuzu da en düşük teklifi veren okula vermemek; bu kriter yerine güveneceğiniz, çocuğunuzu 21. yüzyıla taşıyacak, yabancı dilini, kültürünü geliştirecek, kişiliğini sağlamlaştıracak okulları tercih etmek daha doğru.

FOTOĞRAF: SHUTTERSTOCK / KONSTANYNOV
GÜZİDE YÜLEK

Devamı Seninle Dergisi Eylül 2010 Sayısında...

Paylaşmak ister misin?

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Mutfak

Tatlı yiyelim tatlı konuşalım

News image

 Yemek yazarı, çikolatacı ve pastacı 5 ÜNLÜ İSİMDEN ANNELER GÜNÜ’NE özel tatlılar ve güne enerjik ve dinç başlamak istey... DEVAMI

Bayram mönüsü için önerilerim

News image

Çocukluğumun bayramlarında beni en çok heyecanlandıran kısım yemekten ya da kahvaltıdan sonra ikram edilen ç... DEVAMI

Komposto mu, hoşaf mı?

News image

Yaz sıcaklarında artık vazgeçilmezimiz soğuk içecekler. Ben bu ay sizi Ramazan dolayısıyla da nostaljik bir y... DEVAMI

Düğün-davet mevsimi

News image

Hiç şüphesiz düğündavet hazırlıkları titizlik gerektirir. Her şeyi ince eleyip sık dokumak gerekir. Peki, ... DEVAMI

En iyi kek tarifi hangisi?

News image

Mükemmel kek tarifine ulaşmak için bugüne dek pek çok farklı reçete hazırladım. Ortası delik olandan, dolgulusun... DEVAMI

Dondurma dünyasında 'in'ler 'out'lar...

News image

 İtalyanların dondurma konusundaki uzmanlığı, dünyadaki en yeni dondurma trendleri ve bizim geleneksel Ma... DEVAMI

Kültür - Sanat

Ece Seçkin bu ayki röportajımızın konuğu...

News image

Lakabı Roket Müzik dünyasının başarılı ve genç isimlerinden Ece Seçkin, kendisini ve yeni çalışmalarını bu ayki r... DEVAMI

Keman virtüözü Canan Anderson

News image

Sihirli parmakların sahibi Canan Anderson, bu ayki röportajımızın konuğu. 3 Haziran’da Mardan Palace’de, 8 Hazira... DEVAMI

Konser, etkinlik, röportaj, sinema...

News image

Konser David Garrett, ilk kez Türkiye’de Dans ‘Beyazgül-White Rose’ İstanbul’da... Sinema Sema Şimşek, ‘Tehl... DEVAMI

Konser, etkinlik, röportaj, sinema...

News image

MÜZİKAL Dünyaca ünlü Broadway yapıtı ‘Operadaki Hayalet’ bu ay İstanbul’da... SERGİ Yaratıcı deha Mimar Sinan, Tophane-i ... DEVAMI

Konser, etkinlik, röportaj, sinema...

News image

KONSER :Efsane şarkıcı Julio Iglesias, İstanbul’da... ETKİNLİK :Ünlü oyuncu Hugh Jackman, Broadway şo... DEVAMI

Derya Beşerler en son ne yaptı?

News image

DERYA BEŞERLER EN SON NE YAPTI? BKM Mutfak’ta her Salı ‘No Name’ adlı oyunla sahne alan Derya Beşerler, son zamanlard... DEVAMI

Astroloji

Astrolog Sema Kılıç yazıyor...

News image

Astroloji Haziranın aynın burçlar üzerindeki etkisi Halen retro (geri harekette) olan Merkür 11 Haziran’da düz pozisyona ... DEVAMI

Astrolog Sema Kılıç yazıyor...

News image

Astroloji Mayıs ayının burçlar üzerindeki etkisi(Yükselen burcunuzu önce okumalısınız) 4 Mayıs’ta Akrep’te Dolunay, 18 ... DEVAMI

Astrolog Sema Kılıç yazıyor...

News image

ASTROLOJİ NİSAN AYININ BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ(Yükselen burcunuzu önce okumalısınız) 4 Nisan’da Terazi burcunda bir A... DEVAMI

Astrolog Sema Kılıç yazıyor...

News image

ASTROLOJİ MART AYININ BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ(Yükselen burcunuzu önce okumalısınız) 20 Mart’ta Balık burcunun son der... DEVAMI

Astrolog Sema Kılıç yazıyor...

News image

ŞUBAT AYININ BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (Yükselen burcunuzu önce okumalısınız) Koç ( 21 Mart-19 Nisan ) Koç’lar, 20’sine k... DEVAMI

Gezi

Masal diyarı Kapadokya

News image

Masal diyarı Kapadokya Sadece tarihi açısından değil aynı zamanda ruhani dünya sahnesiyle de yüzyıllardır varlığını koruy... DEVAMI

Hızlandırılmış Madrid turu

News image

Voleybolcu Naz Aydemİr Akyol'dan Hızlandırılmış Madrid turu Biz sporcular kamplar, maçlar, turnuvalar vs. yüzünden çok f... DEVAMI

Sanatın merkezi bir şehir, Londra...

News image

OYUNCU ASUMAN DABAK YAZDI SANATIN MERKEZİ BİR ŞEHİR, LONDRA... Bu şehrin mevsimi yok. Ne zaman giderseniz gidin, Londra sokaklar... DEVAMI

Başak Sayan yazdı...

News image

CENNET BURASI Eğer bir gün bana cennetin nerede olduğu sorulursa, hiç düşünmeden Saint Lucia Adası derim. Doğu Karayip Denizi... DEVAMI